Akçaabat Kaymakamlığı

Anasayfa TARIM Bodur Kiraz

Bodur Kiraz

e-Posta Yazdır

Toprak hazırlığı.

Bahçe kurulacak arazi uzun zamandan beri işlenmemiş ise sürüm öncesi toprak patlatılmalı ve ardından derin sürülerek yaz mevsimi sonuna kadar toprağın havalanmasını  ve  güneşlenmesini sağlamak için beklenmelidir. Eğer daha önce kullanılan bir alanda dikim yapılacaksa bahçe kurulacak yerin toprağı ilkbahar, yaz aylarında derin bir şekilde sürülmelidir. Sonbaharda arazi üzerindeki kesekleri kırmak, dağıtmak ve araziyi tesviye etmek için tırmık veya diskaro çekilerek arazi dikime hazır hale getirilir.

Kiraz fidanı dikilmeden önce mutlaka toprak analizleri yapılmalı, bahçe kurulacak yerin toprak özellikleri ve içeriği belirlenmeli,yapılacak uygulamalar analiz sonrası ortaya çıkan değerler ışığında yapılmalıdır. Toprağın hazırlanması sırasında genel olarak yapılabilecek uygulamalar; gerekli olduğu taktirde dikim öncesi dönüme 3-4 ton yanmış çiftlik gübresi, dönüme 25-50 kg TSP (Triple süper fosfat) veya DAP (Diamonyum fosfat), dönüme 20-40 kg potasyum sülfat uygulanabilir. Gübreler pulluk yardımı ile veya kazıyarak toprağın 20-25 cm derinliğine ulaştırılmalıdır.

Fidan dikimi.

Fidanlar genel olarak sonbaharda yaprak dökümü ile ilkbaharda ağaçlara su yürümesine kadar geçen devrede dikilirler. En uygun dönem kışı yumuşak gecen yerlerde sonbaharda, kışı sert geçen yerlerde ise ilkbaharda dikmektir. Fidanlar ilkbaharda gövdelerine su yürümeden önce yerlerine dikilmiş olmalıdırlar. Kışı çok sert olmayan bölgelerde sonbahar dikimi daha iyi sonuç verir. Bunun nedeni sonbaharda dikilen fidanların kış yağışlarıyla gelecek mevsimdeki kök gelişmesine hazır olmaktır.

Dikimi yapılacak olan fidanların köklerindeki yaralı ve kırık kısımlar makas ile temizlenmeli, Bu sayede söküm sırasında zarar görmüş kök parçaları kesilerek temizlenmiş olur. Daha sonra bir kap içerisinde hazırlanan ilaçlı suya  (100 lt suya 400 gr Captan +100 gr Benlate veya 100 lt suya 400 gr Captan + 100 gr Derosal)  fidan kökleri daldırılarak kök hastalıklarına karşı önlem alınır. 

Dikim tahtası kullanılmalıdır. Fidan aşı noktası dikim tahtasının ortasına ve hakim rüzgara karşı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Aşı noktası kesinlikle toprak altında kalmamalı  5 parmak yukarıda olmalıdır.  Fidan dikilirken üstten çıkan toprak alt kısma, alt kısımdan çıkan toprak ise üst kısma gelecek şekilde dikim yapılmalıdır. Dikimden hemen sonra 20-25 litre can suyu mutlaka verilmelidir.

Sulama ve gübreleme uygulamaları.

Sulama; diğer tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi etkinliği arttıran ve günümüz iklim koşullarında mutlaka gerekli olan bir uygulamadır. Sulama uygulamasının önemi kadar bir sulamada verilmesi gerekli olan su miktarı ve sulama zamanının iyi belirlenmesi de gerekir. Meyve yetiştiriciliğinde kontrollü su uygulanması meyve verim ve kalitesine büyük ölçüde etki eder. Kontrollü su uygulamaları modern sulama yöntemleri ile mümkündür. Bu yöntemlerin başında damlama ve mini yağmurlama sulama yöntemleri gelmektedir.

Sulama yaparken aşırı sulamadan kaçınmak gerekir. Aşırı sulamalarda besin maddeleri kök bölgesinden yıkandığı gibi sürgün gelişimi de fazla olur ve meyve gözü oluşumları azalır, buda ürün kaybına neden olur. Bir de ağır bünyeli topraklarla hafif bünyeli toprakların su isteklerinin farklı farklı olduğu unutulmamalıdır. Çiçek dönemin de su verilmemesi  ve meyve bağlamanın ardından su verilmesi de yapılan sulama tavsiyeleri arasındadır. Tat ve aromanın da daha iyi olması için hasada yakın dönemlerde de su verilmemesi tavsiye edilir.

Yaptırılacak toprak tahlillerine göre bir gübreleme takvimi çıkarılmalı ve buna harfiyen uyulmalıdır. Bitkiye vejetasyon dönemi içerisinde mikro elementleri içeren bir yaprak gübresi ile uygulama yapmak uygun olmaktadır.

Sonuç

İlçemizin mikroklima iklim özelliği göstermesi nedeniyle sahil köylerimizin tamamında orta kuşak köylerimizin alt kısımlarında ve bakısı güney olan arazilerde sorunsuz olarak yetiştirilebileceği düşünülmektedir. Dekara 80 adet fidan dikilebilmektedir. Birim alana dikilen ağaç sayısının fazla verimin ve pazar değerinin yüksek olması, verime erken girmesi dolayısı ile dekara getirisi yüksektir. Tam verim çağı olan onuncu yaşında ağaç başına verim 25 kg olup 10 yıllık ağaç başına ortalama verim 14 kg seviyelerindedir. Bir dekardan klasik kiraz yetiştiriciliğinde 10 yıllık toplam ürün miktarı 3700 kg iken, bodur kiraz yetiştiriciliğinde 11000 kg dır.

Bir dekar bodur kiraz bahçesinden yıllık asgari 3360 YTL net kazanç elde edilebilmektedir.

Akçaabat ta Bodur Kiraz Yetiştiriciliği

İlçemizde bodur kiraz yetiştiriciliği 2005 yılında İl Özel İdare Müdürlüğünce temin edilen 0900 ziraat ve Lambert cinsi fidanlarla tesis edilen 14 dekarlık 15 adet bahçe ile başlamıştır.

 

İlanlar

İhaleler

Etkinlikler


Köydes

Resmi Gazete

e-Genelge

e-Mevzuat